Dette er universitetsstyre-valget

Hver vår velger studentene ved UiB to studentrepresentanter til Universitetsstyret. Styret er det øverste organet på UiB, og ledes av rektor. I tillegg til rektor og de to studentene, består styret av to vitenskapelig ansatte, en teknisk- og administrativt ansatt, en stipendiat og fire eksterne medlemmer.

Studentene i styret skal være av ulike kjønn, så når du klikker deg inn på siden hvor man kan avgi sin stemme må du stemme to ganger – både på mannlig og kvinnelig kandidat. Du vil få mulighet til å sette opp en prioritert liste, men du må ikke velge alle.

I år er det 6 kandidater som stiller til valg til styret.

Du kan stemme i universitetsstyrevalget her fra 9 – 16 april.

 

Om kandidatene: