Liberal liste

Liberal Liste har et grunnleggende liberalt menneskesyn. Alle studenter er ulike, og det krever politikk som treffer hver enkelt av oss. Vi ønsker at du skal få en friere studiehverdag. Her er hjertesakene våre:

Valg 2017: Liberal liste

28. mars til 5. april er det valg til Studentparlamentet UiB. Vi i BSTV håper studentene engasjerer seg og bruker stemmeretten sin. Vi har derfor gitt hver liste ett minutt til å forklare hvorfor du skal stemme på akkurat dem. Neste ut er Liberal Liste UiB.

Posted by Bergen Student-TV on 24. mars 2017

Friere studiehverdag:

 • Flere alternative eksamensformer. Det skal legges opp til mer bruk av alternative eksamensformer som for eksempel muntlige eksamener, hjemmeeksamener, mappevurderinger og veiledete oppgaver.
 • Mer frihet til å velge eksamensform. Du vet selv hvordan du presterer best, og du skal derfor kunne velge den eksamensformen du foretrekker.
 • Bedre tilrettelegging for utveksling gjennom en opt-out påmelding der du aktivt må melde deg av utveksling. Fakultetene må også gi bedre oppfølging og oppfordre til utveksling.

Bedre velferd:

 • La studentlokaler selge kaffe. Studentpuber skal få lov å tilby studentene sine varme drikker.
 • Bedre SIB-kaffe.
 • Pub på SV-fakultetet!

Digitalisering:

 • Alle forelesninger skal podcastes.
 • Alle skriftlige eksamener skal kunne tas digitalt. Det må være gode programmer og verktøy slik at digital eksamen også er nyttig for fag der man for eksempel må tegne grafer.
 • Egen utvekslingsdatabase. Det må gjenopprettes en digital portal der alle utvekslingsmuligheter ligger, og søknadsprosessen gjøres mer effektiv.

 

Våre kandidater:

 1. Stian Skarheim Magelssen (SV)
 2. Victoria Schei (MOF)
 3. Tobias Bashevkin (PF)
 4. Ingrid Engeland (MN)
 5. Gard Johanson (MOF)
 6. Timo Kanehl (MOF)
 7. Maja Nepstad (MN)
 8. Steve Contreras (HF)
 9. Miriam Seim (SV)
 10. Amund Bjørnevik (HF)
 11. Martin Frøyland (SV)
 12. Ingrid Handeland (JF)
 13. Maja Nilsen (SV)
 14. Espen Persen (SV)
 15. Ulrik Sydnes (SV)
 16. Emile Schjønsby-Nolet (JF)
 17. Knut Camillo Tornes (HF)
 18. Astrid Knutsen Hårstad (JF)
 19. Ragnhild Handeland (MN)
 20. Torvald Sudmann Therkildsen (SV)
 21. Daniel Gangeskar (SV)
 22. Marianne Bjelland (SV)
 23. Sindre August Horn (HF)
 24. Johan Elfving (SV)
 25. Håvard Lied (SV)
 26. Andreas Kolstad (JF)
 27. Naomi Ghebiregazabher (MN)
 28. Benedicte Rørvik (JF)
 29. Martha Hagbø (SV)
 30. Ådne Solvang (SV)
 31. Ulrik Amundsen Hem (SV)
 32. Ingrid Kvia Reime (SV)
 33. Sondre Hansmark Persen (SV)
 34. Agnes Hoshovde Bernes (SV)
 35. Njaal Hendrik Neckelmann (JF)

Hør hvordan det gikk når Liberal Liste debatterte mot Realistlista i Studentradioen i Bergen:

 

Gå inn på Image result for facebook for mer informasjon.

Liberal Listes valgprogram.

Røyst på Liberal liste her.

Tilbake